Regulament de participare la concursul „Cadoul Perfect”

 

Art.1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI „Cadoul Perfect”

1.1. S.C. WEB MEDIA MARKETING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social in B-dul Unirii, Nr. 68, Bl. K2, Sc. A, Et. 8, Ap. 29, Sector 3, Bucuresti, înregistrată în Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/2917/2001, C.U.I. RO13779914, inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 21749 din 13/14 septembrie 2011, reprezentată legal prin Dl. Alin Alexie, organizează prin reţeaua socială www.facebook.com, concursul „Cadoul Perfect”

1.2. Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”).

Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participanţii la concurs.

1.3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt.

Art.2. DURATA CONCURSULUI

Concursul „Cadoul Perfect” se desfăşoară în perioada 05 decembrie 2011 – 20 decembrie 2011.

Art 3. PREMIILE OFERITE

În cadrul concursului „Cadoul Perfect” va fi oferit urmatorul premiu: un voucher pentru Un weekend romantic in doi, in stil italian.

Premiul cuprinde:
• o noapte de cazare intr-un hotel de lux din capitala - Sarroglia Hotel - cu specific italian, decor romantic, flori, lumanari in baie...
• o sticla de vin in camera
• o cina romantica cu lumanari, flori si muzica in surdina; doua variante de meniu cu specific italienesc, din care cuplul va putea alege
• mic dejun in camera

Art. 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Concursul se va desfăşura prin reţeaua socială Facebook, începand din 05 decembrie 2011, ora 14:00 si pana la data de 20 decembrie 2011 ora 23:59.

4.2. Pentru a participa la concurs, participanţii trebuie să posteze pe contul de Facebook al Cadouri Perfecte http://www.facebook.com/CadouriPerfecte o poza cu activitatea care pentru ei inseamna cadoul perfect, insotita de o descriere si/sau un mesaj. Mai intai trebuie sa devina fani ai paginii respective, daca nu sunt deja. Participantii trebuie sa furnizeze Organizatorului datele personale şi de identificare, corecte şi în întregime (nume, prenume, adresă de e-mail);

4.3. Câştigătorul va fi cel care a primit cele mai multe voturi  din partea utilizatorilor retelei sociale facebook. Va exista un singur castigator, si anume cel/ cea care a primit cele mai multe voturi (like-uri), contorizate prin apasarea butonului “like” aflat in dreptul imaginii respective (imagine insotita de o descriere si/sau mesaj).

4.4 Pentru a putea vota trebuie sa devii mai intai fan al paginii de facebook Cadouri Perfecte, http://www.facebook.com/CadouriPerfecte, apasan butonul Like al paginii respective.

4.5. Numele câştigătorilor vor fi făcute publice pe site-ul http://blog.cadouriperfecte.ro/, şi pe pagina http://www.facebook.com/CadouriPerfecte în data de 21 decembrie 2011.

2011. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica, în caz de necesitate data publicarii castigatorilor, cu notificare prealabilă, păstrând premiul anunţat iniţial.

4.5. Data limită de revendicare a premiilor este în termen de 15 de zile de la publicarea câştigătorilor pe site-ul http://blog.cadouriperfecte.ro/ sau pe pagina http://www.facebook.com/CadouriPerfecte

Art 5. ACORDAREA PREMIILOR

5.1 Câstigătorul poate suna pentru revendicarea premiilor la numărul de telefon 021/ 320.12.24 de luni până vineri între orele 9:30 – 17:30.

5.2. Pentru a intra în posesia premiului câştigătorul trebuie să semneze procesul verbal de predare-primire a premiului si sa furnizeze o copie dupa actul de identitate CI/BI.

5.3. Neprezentarea unui document de identitate va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului. In aceasta situatie premiul va fi acordat ocupantul locului secund.

5.4. În cazul în care, până la data de 15 ianuarie 2012, câştigătorul publicat pe site-ul ul http://blog.cadouriperfecte.ro/ si pe pagina http://www.facebook.com/CadouriPerfecte nu semnează procesul verbal de predare-primire cu organizatorul, acesta va pierde premiul, urmand a fi oferit ocupantului locului secund.

5.5. Premiul va fi expediat prin Posta Romana la adresa de domiciliu a câştigătorului.

Art.6. REGULAMENTUL CONCURSULUI „Cadoul Perfect”

Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de facebook a Cadouri Perfecte. Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui regulament. Orice modificare adusa prezentului regulament va fi publicata http://www.facebook.com/CadouriPerfecte

Art. 7. VALOAREA PREMIILOR / TAXE SI IMPOZITE

7.1. Premiul este reprezentat de un voucher pentru Un weekend romantic in 2, in stil italian, in Hotel Sarroglia, in valoare de 653 Ron, TVA inclus.

Premiul cuprinde:
• o noapte de cazare intr-un hotel de lux din capitala - Sarroglia Hotel - cu specific italian, decor romantic, flori, lumanari in baie...
• o sticla de vin in camera
• o cina romantica cu lumanari, flori si muzica in surdina; doua variante de meniu, bineinteles, cu specific italienesc, din care cuplul va putea alege
• mic dejun in camera

7.2. Concursul se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571 din 2003 actualizată. Impozitul pentru premiile în produse ce depăşesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de către Organizator

7.3. Organizatorii se obliga să nu acorde contravaloarea în alte obiecte sau în bani a premiilor oferite la acest concurs, acordând exclusiv premiul stabilit prin regulament, iar câştigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

ART. 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

8.1. Prin participarea la concursul Cadoul Perfect, participanţii sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activităţile de marketing ale acestuia.

8.2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanţi să nu fie difuzate către terţi sau în străinătate, cu exceptia operatorului de marketing direct al Organizatorului.

8.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, email.

8.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa public numele participanţilor câştigători şi premiile câştigate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

8.5. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

8.6. De asemenea, organizatorul informeaza participanţii că beneficiază de drepturile prevazute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată către SC Cadouri Perfecte Co SRL.

 

8.7. În contextul celor mai sus menţionate, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

8.7.1 Dreptul de acces la date

8.7.1.1. Orice persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

8.7.1.2. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

a. informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

b. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

c. informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

d. informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

e. informaţii asupra posibilitătii de a consulta registrul de evidentă a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

8.7.1.3. Persoana vizată poate solicita de la operator informatiile de mai sus printr-o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

8.7.1.4. Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

8.7.2. Dreptul de intervenţie asupra datelor

8.7.2.1. Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit:

a. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;

b. dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;

c. notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricarei operaţiuni efectuate conform lit. a. sau b., dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproportionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

8.7.2.2. Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arata dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

 

8.7.2.3. Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

8.7.3. Dreptul de opoziţie

8.7.3.1. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvaluite unor terţi într-un asemenea scop.

8.7.3.2. În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi si de posta electronică, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

8.7.3.3. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului de a i se comunica informaţiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

8.7.4. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

8.7.4.1. Orice persoană are dreptul de a cere si de a obţine:

a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalitaţii sale, precum competenta profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

b. reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ,

c. dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevazute la lit. a).

8.7.4.2. Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:

a. decizia este luată în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu condiţia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfacută sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să garanteze apararea propriului interes legitim;

b. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

 

8.7.5. Dreptul de a se adresa justiţiei

8.7.5.1. Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricaror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încalcate.

8.7.5.2. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.

8.7.5.3. Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare in judecată este scutită de taxa de timbru.

8.7.6. Dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, în situatia în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.

8.7.6.1. Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere in justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.

8.8. Prin participarea la concurs,  participantii isi manifesta consimtământul expres şi neechivoc pentru ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie facută publică şi să fie folosită de organizator în diverse materiale tiparite, audio, video pentru promovarea concursului.

8.9. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu Dispoziţiile Legii 677/2001 înregistrată sub 6363 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

8.10. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs.

Art. 9. DREPTUL LA PARTICIPARE – Participanţi minori şi persoane lipsite de capacitate juridică

9.1. Nu este permisă participarea la concurs al minorilor şi a persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu.

9.3. Angajaţii firmei Cadouri Perfecte Co SRL, soţul/soţia, rudele şi afinii de gradul I până la gradul IV inclusiv ale acestora, precum şi distribuitorii de presă autorizaţi nu pot participa la acest concurs.

9.4. Nu vor fi considerate ca participări valide:

a. completarea datelor personale cu date parţiale ori cu date false sau eronate;

b. cele în care completarea datelor personale (de identitate şi de contact) se face prin folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin şi/sau a altor cifre decat cifre arabe şi/sau române;

c. cele care conţin mesaje cu caracter obscen sau injurios;

d. cele care conţin modificări ale datelor completate;

e. participarea minorilor şi a persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu;

Art. 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

10.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri:

a. în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare,

b. printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunţa publicul prin intermediul site-ului http://blog.cadouriperfecte.ro// si a paginii de facebook http://www.facebook.com/CadouriPerfecte.

c. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

Art.11. LITIGII

11.1. Eventualele reclamaţii legate de desfăşurarea concursului vor fi făcute pe adresa organizatorului:  B-dul Unirii, Nr. 68, Bl. K2, Sc. A, Et. 8, Ap. 29, Sector 3, Bucuresti, până la data de 15 ianuarie 2012 sau la numărul de telefon 021/320.12.24. Reclamaţiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare.

11.2. Eventualele litigii apărute între organizatori şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente din România.

Art. 12. ALTE PREVEDERI

12.1. Prin participarea la concurs, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament de Concurs. Pentru a cere alte detalii despre concurs sunaţi la numărul de telefon 021/320.12.24, tarif normal.

12.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adiţional scris şi va fi anunţată pe site-ul http://blog.cadouriperfecte.ro// si pe pagina de facebook http://www.facebook.com/CadouriPerfecte.